فروش زمین مازندران ساری علمدارده ۶۷۲ متر

شناسه ملک: 11012
  • فروش زمین مازندران ساری علمدارده ۶۷۲ متر-1
  • فروش زمین مازندران ساری علمدارده ۶۷۲ متر-2
  • فروش زمین مازندران ساری علمدارده ۶۷۲ متر-3
  • فروش زمین مازندران ساری علمدارده ۶۷۲ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 1,785,000
  • قیمت زمین (کل): 1,200,000,000
متراژ زمین: 672 مترمربع
مازندران , ساری , روستای علمدارده
شناسه ملک: 11012

توضیحات زمین :

۶۷۲ متر زمین
دسترسی به آب، برق و گاز
سه تا پلاک ۲۲۴ متری
۱۲ متری بافت، زمان می برد بافت شود، عجله دارم، قیمت کم می فروشم

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین