زمین قم پردیسان ۲۲۵ متر محله ۹

شناسه ملک: 10936
    زمین قم پردیسان ۲۲۵ متر محله ۹
  • قیمت زمین (متر): 9,000,000
متراژ زمین: 225 مترمربع
قم , قم(شهر) , پردیسان محله ۹
شناسه ملک: 10936

توضیحات زمین :

زمین در بهترین موقعیت
کوچه ۱۵ متری
پشت خیابان ۴۰ متری
متراژ ۲۲۵

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین