فروس زمین اسلامشهر احمدآباد مستوفی ۲۰۰۰ متر

شناسه ملک: 10934
    فروس زمین اسلامشهر احمدآباد مستوفی ۲۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 3,500,000
  • قیمت زمین (کل): 7,000,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
تهران , اسلامشهر ,
شناسه ملک: 10934

توضیحات زمین :

۲۰۰۰ متر
متری ۳ میلیون و ۵۰۰
احمدآباد مستوفی خیابان انقلاب

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین