فروش زمین مسکونی قم روستای کرمجگان 600 متر

شناسه ملک: 10922
  • فروش زمین مسکونی قم روستای کرمجگان 600 متر-1
  • فروش زمین مسکونی قم روستای کرمجگان 600 متر-2
  • فروش زمین مسکونی قم روستای کرمجگان 600 متر-3
  • فروش زمین مسکونی قم روستای کرمجگان 600 متر-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 600 مترمربع
قم , کهک , قم روستای کرمجگان
شناسه ملک: 10922

توضیحات زمین :

زمینی با ابعاد ۲۳ متر بحر و طول ۲۴ متر
واقع در روستای کرمجگان استان قم
بحر خیابان اصلی روستا
داخل بافت
بهترین آب و هوا
ویو ابدی
دارای پنج دقیقه آب قنات روستا هر دوازده روز یکبار
زمین قابلیت ساخت تا شش واحد را دارا می‌باشد
خریدار واقعی قابل مذاکره

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین