فروش زمین مازندران نوشهر ۴۲۸ متر کندلوس موند

شناسه ملک: 10905
  • فروش زمین مازندران نوشهر ۴۲۸ متر کندلوس موند-1
  • فروش زمین مازندران نوشهر ۴۲۸ متر کندلوس موند-2
  • فروش زمین مازندران نوشهر ۴۲۸ متر کندلوس موند-3
  • فروش زمین مازندران نوشهر ۴۲۸ متر کندلوس موند-4
  • قیمت زمین (کل): 1,070,000,000
متراژ زمین: 428 مترمربع
مازندران , نوشهر , کندلوس موند
شناسه ملک: 10905

توضیحات زمین :

۴۲۸ متر زمین واقع در شهر توریستی کندلوس مونج چسبیده به بافت موقعیت عالی مناسب سرمایه گذاری

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین