فروش زمین قزوین روستای مندرآباد ۱۵۰۰۰ متر

شناسه ملک: 10857
  • فروش زمین قزوین روستای مندرآباد ۱۵۰۰۰ متر-1
  • فروش زمین قزوین روستای مندرآباد ۱۵۰۰۰ متر-2
  • فروش زمین قزوین روستای مندرآباد ۱۵۰۰۰ متر-3
  • قیمت زمین (کل): 1,400,000,000
متراژ زمین: 15,000 مترمربع
قزوین , تاکستان , منطقه دشتابی روستای مندرآباد
شناسه ملک: 10857

توضیحات زمین :

یکونیم هکتار زمین تزدیک روستا با ۸ساعت آب از موتور برقی مجوزدار باگردش هرچهار روز
زمین دارای سند شش دانگ میباشد

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین