فروش زمین در گرگان شهرک مهندسی ۱۰۲ متر

شناسه ملک: 10838
    فروش زمین در گرگان شهرک مهندسی ۱۰۲ متر
  • قیمت زمین (متر): 7,443,682
  • قیمت زمین (کل): 760,000,000
متراژ زمین: 102 مترمربع
گلستان , گرگان , گرگان- شهرک مهندسی جنب کوی فلسفی
شناسه ملک: 10838

توضیحات زمین :

قیمت نهایی پای معامله می باشد. فروش نقدی می باشد. قیمت بسیار مناسب و موقعیت عالی برای زمین.
شماره تماس جهت هماهنگی برای بازدید زمین: 09117259778

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین