فروش زمین چهارباغ قوهه شهرکی ۱۵۰۰ متر

شناسه ملک: 10825
    فروش زمین چهارباغ قوهه شهرکی ۱۵۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 2,900,000
  • قیمت زمین (کل): 4,350,000,000
متراژ زمین: 1,500 مترمربع
البرز , چهارباغ , چهارباغ قوهه بیست متری آجر پزی
شناسه ملک: 10825

توضیحات زمین :

سند تک برگ
سهمیه آب هفته ای نیم ساعت
نزدیک به امکانات شهری

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین