فروش زمین مشاعی داخل محدوده شهری قم ۵۵۰ متر

شناسه ملک: 10708
    فروش زمین مشاعی داخل محدوده شهری قم ۵۵۰ متر
  • قیمت زمین (کل): 7,000,000,000
متراژ زمین: 550 مترمربع
قم , قم(شهر) , بنیاد جنب میدان مرجعیت
شناسه ملک: 10708

توضیحات زمین :

زمین مشاع ۵۵۰ متر داخل محدوده شهری توافق در دست اقدام

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین