فروش زمین گلستان گرگان روستای زیارت ۳۲۰ متر

شناسه ملک: 10705
    فروش زمین گلستان گرگان روستای زیارت ۳۲۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 1,300,000
  • قیمت زمین (کل): 416,000,000
متراژ زمین: 320 مترمربع
گلستان , گرگان , روستای زیارت، منطقه سرتخته
شناسه ملک: 10705

توضیحات زمین :

قولنامه ای ، تمامی اسناد موجود می باشد
دوبر
فنس کشیده شده

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین