زمین در تبریز هریس روستای بیلوردی 500 متر

شناسه ملک: 10622
  • زمین در تبریز هریس روستای بیلوردی  500 متر-3
  • قیمت زمین (متر): 100,000
  • قیمت زمین (کل): 5,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
آذربایجان شرقی , تبریز , هریس روستای بیلوردی روبه روی اداره گاز
شناسه ملک: 10622

توضیحات زمین :

زمین در بیلوردی
برای توضیحات لازم تماس بگیرید.
در کنار گلخانه هست با بهترین موقعیت

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین