فروش زمین تهران رباط کریم یک هکتار حضار مهتر

شناسه ملک: 10481
    فروش زمین تهران رباط کریم یک هکتار حضار مهتر
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 40,000,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
تهران , رباط کریم , بر جاده اصلی رباط کریم شهریار
شناسه ملک: 10481

توضیحات زمین :

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین