زمین در تویسرکان بلوار میر رضی 120 متر

شناسه ملک: 10479
    زمین در تویسرکان بلوار میر رضی 120 متر
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 120 مترمربع
همدان , تویسرکان , بلوار میر رضی
شناسه ملک: 10479

توضیحات زمین :

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین