فروش زمین شهریار میدان نماز 1500 متر

شناسه ملک: 10401
    فروش زمین شهریار میدان نماز 1500 متر
  • قیمت زمین (متر): 1,500,000
  • قیمت زمین (کل): 2,250,000,000
متراژ زمین: 1,500 مترمربع
تهران , شهریار , میدان نماز شهریار به سمت رزکان بعد از بن بست نسترن بن بست مریم
شناسه ملک: 10401

توضیحات زمین :

ملک داری قولنامه می باشد
سهمیه آب کشاورزی
شیر آب خوراکی و برق
درختان میوه ۸ ساله اصلی
نگهبانی
فاصله تا شهرک اسکمان ۵۰۰ متر
قیمت متری یک میلیون پانصد جهت دریافت عکس های زمین تماس بگیرید

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین