۴۱۰ متر زمین تنکابن شیرود محمدآباد

شناسه ملک: 10382
  • ۴۱۰ متر زمین تنکابن شیرود محمدآباد-1
  • ۴۱۰ متر زمین تنکابن شیرود محمدآباد-2
  • ۴۱۰ متر زمین تنکابن شیرود محمدآباد-3
  • قیمت زمین (متر): 6,585,000
  • قیمت زمین (کل): 2,700,000,000
متراژ زمین: 410 مترمربع
مازندران , شیرود ,
شناسه ملک: 10382

توضیحات زمین :

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین