فروش زمین شفت نصیرمحله 3750 متر

شناسه ملک: 10345
    فروش زمین شفت نصیرمحله 3750 متر
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
متراژ زمین: 3,750 مترمربع
گیلان , شفت , بین نصیر محله و بداب
شناسه ملک: 10345

توضیحات زمین :

زمین به مساحت ۳۷۵۰ متر
با مجوز ساخت

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین