فروش زمین گیلان دیلمان سیاهکل 1000 متر

شناسه ملک: 10335
    فروش زمین گیلان دیلمان سیاهکل 1000 متر
  • قیمت زمین (متر): 750,000
  • قیمت زمین (کل): 750,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
گیلان , دیلمان , گیلان سیاهکل دیلمان
شناسه ملک: 10335

توضیحات زمین :

زمینی به متراژ ۱۰۰۰ متر کاربری حریم شهر فاصله با جاده اصلی و برق و.. ۱۰۰متر کل متراژ فنس کشی شده دارای یک اتاق ۴×۳اماده

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین