فروش زمین سرخرود 320 متر

شناسه ملک: 10302
    فروش زمین سرخرود 320 متر
  • قیمت زمین (متر): 4,250,000
  • قیمت زمین (کل): 1,300,000,000
متراژ زمین: 320 مترمربع
مازندران , سرخرود ,
شناسه ملک: 10302

توضیحات زمین :

فروش زمین ۳۲۰ متری غیر بافت زیر قیمت

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین