فروش زمین گیلان هشتپر طولارود ۵۷۰ متر

شناسه ملک: 10214
    فروش زمین گیلان هشتپر طولارود ۵۷۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 5,500,000
  • قیمت زمین (کل): 3,135,000,000
متراژ زمین: 570 مترمربع
گیلان , هشتپر , طولارود
شناسه ملک: 10214

توضیحات زمین :

زمین حصارکشی شده دارای موقعیت عالی نزدیک به بیمارستان تازه تاسیس شهیدنورانی ودانشگاه های پیام نور وسمای شهرتالش،بافاصله تقریبایک کیلومترتاکوه

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین