فروش زمین ورامین ۳۰۰ متر

شناسه ملک: 10183
  • فروش زمین ورامین ۳۰۰ متر-1
  • فروش زمین ورامین ۳۰۰ متر-2
  • فروش زمین ورامین ۳۰۰ متر-3
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 600,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
تهران , ورامین , ورامین
شناسه ملک: 10183

توضیحات زمین :

دو قطعه زمین ۱۰۰ و۲۰۰متری
ورامین ،کلاته،مجاور زمینهای فرهنگیان
چندقدمی بافت مسکونی
متری۲تومن
احداث ۳خیابان در چندقدمی زمین
اینده دار و قیمت روبه افزایش
مدارک قولنامه کدرهگیری هولوگرام سندمادر

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین