فروش زمین قم ورجان 230 متر

شناسه ملک: 10157
    فروش زمین قم ورجان 230 متر
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 230 مترمربع
قم , قم(شهر) , ورجان
شناسه ملک: 10157

توضیحات زمین :

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین