فروش زمین 2 هکتار قدمگاه

شناسه ملک: 10075
    فروش زمین 2 هکتار قدمگاه
  • قیمت زمین (متر): 100,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 20,000 مترمربع
خراسان رضوی , قدمگاه , شهرستان زبرخان روستای باغشن- عباس آباد
شناسه ملک: 10075

توضیحات زمین :

دو هکتار زمین با کاربری کشاورزی مناسب جهت اجرای پروژه های کشاورزی و صنعتی - تیر برق سر زمین -فاصله با انشعاب گاز 50 متر- فاصله با جاده قدیم مشهد نیشابور 300 متر - ابعاد 50 در 400 متر - خیابان شرقی 20 متری خیابان غربی 40 متری - سند ششدانگ تک برگ

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین