فروش زمین مشهد 10000 متر روستای شلنگرد

شناسه ملک: 10053
  • فروش زمین مشهد 10000 متر روستای شلنگرد-1
  • فروش زمین مشهد 10000 متر روستای شلنگرد-2
  • فروش زمین مشهد 10000 متر روستای شلنگرد-3
  • قیمت زمین (متر): 250,000
  • قیمت زمین (کل): 2,500,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
خراسان رضوی , مشهد , روستای شلنگرد
شناسه ملک: 10053

توضیحات زمین :

زمین ده هزار متری
مناسب بارای کاشت زعفران
آب قنات و چاه روزی ۴۰ دقیقه
سند ۶ دنگ
۰۹۳۶۶۱۰۶۳۳۱

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین