فروش زمین هشتگرد یک هکتار تنکمان

شناسه ملک: 10046
    فروش زمین هشتگرد یک هکتار تنکمان
  • قیمت زمین (متر): 1,150,000
  • قیمت زمین (کل): 11,500,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
البرز , هشتگرد , شهر تنکمان جاده امام زاده جنب باسکول بر جاده اصلی
شناسه ملک: 10046

توضیحات زمین :

یک هکتار زمین کشاورزی
فاصله تا شهر با ماشین یک دقیقه
سند مشاع
۱۱۰ دقیقه هر ۶ روز از موتور اب ۸ اینچ
۳۰متر عرض بهره چسبیده ب جاده اسفالت
بهر زمین هم برق هم گاز هم تلفن رد شده
حدودا ۳۳۰ متر طول
طول زمین ۳ و نیم متر راه داره ب طول ۳۳۰ متر
جاده امام زاده جنب باسکول شهر تنکمان

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین